lá rơi

tiêu đề

TRUNG TÂM GIỐNG HÀ TĨNH - 0977006968 CHUYÊN CUNG CẤP GIỐNG BỒ CÂU PHÁP, GIỐNG GÀ, GIỐNG VỊT, NGAN, NGỖNG...TRUNG TÂM ĐÃ LẬP CÔNG TY RIÊNG CHUYÊN BAO TIÊU SÃN PHẨM BỒ CÂU PHÁP

Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2016

Sơ lược về các dự án của câu lạc bộ đầu năm 2016

Mới chỉ hoạt động trong thời gian ngắn nhưng Câu lạc bộ Thanh niên phát triển kinh tế huyện Kỳ Anh đã có nhiều dự án lớn, góp phần thúc đẩy kinh tế huyện nhà, tiêu biểu như:

1. Mô hình chăn nuôi gà ở xã Kỳ Tân
Năm thành lập: 201x.

2. Mô hình nuôi bồ câu Pháp của ...
Năm thành lập: 201x